Αρχική Ογκολογικά Νέα Ανάλυση της Ενδοκρανιακής Απόκρισης στο Brigatinib στον ALK-Θετικό Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα με Εγκεφαλικές Μεταστάσεις

Ανάλυση της Ενδοκρανιακής Απόκρισης στο Brigatinib στον ALK-Θετικό Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα με Εγκεφαλικές Μεταστάσεις

print
email
Τελευταία ενημέρωση από Νικολαος Κεντεποζίδης
Ανάλυση της Ενδοκρανιακής Απόκρισης στο Brigatinib στον ALK-Θετικό Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα με Εγκεφαλικές Μεταστάσεις

Ανάλυση της Ενδοκρανιακής Απόκρισης στο Brigatinib στον ALK-Θετικό Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα με Εγκεφαλικές Μεταστάσεις

Ανάλυση της Ενδοκρανιακής Απόκρισης στο Brigatinib στον ALK-Θετικό Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα με Εγκεφαλικές Μεταστάσεις

Πηγή: The Asco Post

Σε μια ανάλυση δύο κλινικών δοκιμών που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Oncology, ο Camidge και άλλοι, βρήκαν ότι το brigatinib (Alunbrig) προκάλεσε υψηλούς ρυθμούς ενδοκρανιακής  απόκρισης και καλή ενδοκρανιακή επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου στους ασθενείς με ALK-θετικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (NSCLC) και εγκεφαλικές μεταστάσεις που είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία με crizotinib (Xalkori).

Λεπτομέρειες μελέτης

Η ανάλυση περιλάμβανε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις κατά την έναρξη, συμπεριλαμβανομένων 50 ασθενών που έλαβαν brigatinib σε συνολική δόση 90 μέχρι 240 mg ημερησίως σε μια φάσης Ι/ΙΙ  δοκιμή και 80 και 73 ασθενείς στα σκέλη Α και Β της φάσης ΙΙ ALTA κλινικής δοκιμής που έλαβαν 90mg μια φορά την ημέρα και 180mg μια φορά την ημέρα, μετά από χορήγηση 90 mg ημερησίως για 7 ημέρες. Ανάμεσα σε αυτούς τους ασθενείς, το 46% στη κλινική δοκιμή φάσης Ι/ΙΙ, το 40% στο σκέλος Α της ALTA, και το 41% στο σκέλος Β της ALTA, δεν είχαν υποβληθεί σε προηγούμενη εγκεφαλική ακτινοθεραπεία. Όλοι οι ασθενείς  εκτός από 4 στην φάση Ι/ΙΙ της κλινικής δοκιμής είχαν λάβει crizotinib.

Ανάμεσα στους ασθενείς με μετρήσιμες (≥ 10mm) εγκεφαλικές μεταστάσεις, το αντικειμενικό ποσοστό απόκρισης παρατηρήθηκε σε  8 (53%) από τους 15 ασθενείς στην φάσης Ι/ΙΙ δοκιμή, σε 12 (46%) από τους 26 στο σκέλος Α της ALTA, και σε 12 (67%) από τους 18 στο σκέλος Β της ALTA. Οι ρυθμοί απόκρισης ήταν όμοιοι στις υποομάδες χωρίς προηγούμενη ακτινοβολία ή πρόοδο μετά την ακτινοβολία. Ανάμεσα σε όλους τους ασθενείς με οποιεσδήποτε εναρκτήριες εγκεφαλικές μεταστάσεις, η μέση ενδοκρανιακή επιβίωση χωρίς πρόοδο της νόσου ήταν 14.6 μήνες μεταξύ αυτών της μελέτης φάσης Ι/ΙΙ, 15.6 μήνες μεταξύ αυτών στο σκέλος A της ALTA και 18.4 μήνες στο σκέλος Β της ALTA.

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι «το Brigatinib προκάλεσε ουσιαστικές ενδοκρανιακές αποκρίσεις  και διαρκή ενδοκρανιακή επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου στον ALK-θετικό, αντιμετωπισμένο με crizotinib μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, με υψηλότερη ενδοκρανιακή επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου στους ασθενείς που έλαβαν 180mg την ημέρα.»

Η μελέτη υποστηρίχθηκε  από το ARIAD Pharmaceuticals, μια εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρία της Takeda Pharmaceuticals Company Limited.

O D. Ross Camidge, MD, PhD, του Καρκινικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Colorado, Aurora, είναι ο υπεύθυνος συγγραφέας για το άρθρο στο Journal of Clinical Oncology

Έχει διαβαστεί 49 φορές

Ημερολόγιο

Ογκολόγοι Κεντεποζίδης

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ογκολόγοι Δρ. Ν. Κεντεποζίδη

Βασ. Σοφίας 102, Αθήνα 11527

Τηλ. Ιατρείου    +30 210 7258409

Τηλ. Ραντεβού  +30 6970039500