Αρχική Ογκολογικά Νέα Η λογική για την Ανοσοθεραπεία στον Τριπλά Αρνητικό Καρκίνο του Μαστού

Η λογική για την Ανοσοθεραπεία στον Τριπλά Αρνητικό Καρκίνο του Μαστού

print
email
Τελευταία ενημέρωση από Νικολαος Κεντεποζίδης
Η λογική για την Ανοσοθεραπεία στον Τριπλά Αρνητικό Καρκίνο του Μαστού

Η λογική για την Ανοσοθεραπεία στον Τριπλά Αρνητικό Καρκίνο του Μαστού

     Ο καρκίνος του μαστού δεν θεωρείται παραδοσιακά ανοσογόνος καρκίνος του μαστού. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία υποδηλώνει ότι είναι λογικό να ερευνούμε θεραπείες που στοχεύουν την αλληλεπίδραση  PD-1/PD-L1 (programmed death-1/programmed death-ligand 1) στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού (TNBC). Το PD-1 είναι ένας υποδοχέας ελέγχου που εκφράζεται κυρίως από τα ενεργοποιημένα T κύτταρα,  περιορίζοντας τις λειτουργίες τους.  Το PD-L1 , ένας αναστολέας των Τ-κυττάρων, εκφράζεται στα καρκινικά κύτταρα,  σε φλεγμονώδη κύτταρα που διεισδύει ο όγκος και σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.  Η σύνδεση του PD-1 με το PD-L1 είναι ένας βασικός μηχανισμός με τον οποίο ο όγκος αποφεύγει την ανίχνευση από το ανοσοποιητικό σύστημα.  Ο Mittendorf και οι συνεργάτες του ανέφεραν υψηλότερη έκφραση του PD-L1 στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού απ’ ότι  στον θετικό στον ορμονικό υποδοχέα  καρκίνο του μαστού.  Η ανάλυση σε μικροσυστοιχίες ιστών έδειξε ότι το 19% από τα 109 πρωτογενή δείγματα τριπλά-αρνητικού καρκίνου του μαστού, ήταν θετικά στο στο PD-L1.  Επιπρόσθετα, ο Tung και οι συνεργάτες του, βρήκαν ότι το 26% των πρωταρχικών τριπλά αρνητικών καρκίνων του μαστού εξέφραζαν PD-L1 στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων, παρόλα αυτά ο ρόλος του PD-L1 ως βιοδείκτη δεν είναι ξεκάθαρος. Βασισμένοι στις τωρινές κλινικές μελέτες που περιγράφηκαν αργότερα, μπορεί να μην είναι εντελώς προφητικός  όσον αφορά την απόκριση στη θεραπεία. Επιπρόσθετα, υπάρχει ποικιλομορφία στις μεθόδους για την εκτίμηση της έκφρασης του PD-L1, στις διαφορετικές αριθμητικές τιμές αποκοπής για την θετικότητα και στην ανάλυση που πραγματοποιείται στους διαφορετικούς  τύπους ιστών, που περιλαμβάνουν αρχειοθετημένους, πρωτογενείς, φρέσκους και δείγματα από μεταστάσεις. Η παρουσία λεμφοκυττάρων στα οποία διεισδύει ο όγκος (tumor-inflitrating lymphocytes TILs)  υποδηλώνει μια ανοσολογική απόκριση στα αντιγόνα που σχετίζονται με τον όγκο. Πολλές μελέτες έχουν εκτιμήσει τα TILs σε δείγματα  τριπλά αρνητικό καρκίνου του μαστού και υψηλότερα επίπεδα TILs έχουν αναφερθεί στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού σε σχέση με τον θετικό στον ορμονικό υποδοχέα  καρκίνο του μαστού.  Επιπλέον, διαθέσιμα δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα TILs έχουν προγνωστικό ρόλο στον  TNBC. O TNBC χαρακτηρίζεται από γενετική αστάθεια και υψηλή συχνότητα γενετικών μεταλλάξεων που εμπλέκονται στην παραγωγή περισσότερων νέο-αντιγόνων και αυξημένης ανοσογένειας. Το μεταλλακτικό φορτίο του όγκου είναι υψηλότερο στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού συγκριτικά με άλλους υποτύπους. Συνοψίζοντας, υπάρχει ισχυρή λογική στην θεραπευτική στόχευση του TNBC με μονοκλωνικά αντισώματα  που μπλοκάρουν τον άξονα PD-1/PD-L1. Ο καρκίνος του μαστού δεν θεωρείται παραδοσιακά ανοσογόνος καρκίνος του μαστού. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία υποδηλώνει ότι είναι λογικό να ερευνούμε θεραπείες που στοχεύουν την αλληλεπίδραση  PD-1/PD-L1 (programmed death-1/programmed death-ligand 1) στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού (TNBC). Το PD-1 είναι ένας υποδοχέας ελέγχου που εκφράζεται κυρίως από τα ενεργοποιημένα T κύτταρα,  περιορίζοντας τις λειτουργίες τους.  Το PD-L1 , ένας αναστολέας των Τ-κυττάρων, εκφράζεται στα καρκινικά κύτταρα,  σε φλεγμονώδη κύτταρα που διεισδύει ο όγκος και σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.  Η σύνδεση του PD-1 με το PD-L1 είναι ένας βασικός μηχανισμός με τον οποίο ο όγκος αποφεύγει την ανίχνευση από το ανοσοποιητικό σύστημα.  Ο Mittendorf και οι συνεργάτες του ανέφεραν υψηλότερη έκφραση του PD-L1 στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού απ’ ότι  στον θετικό στον ορμονικό υποδοχέα  καρκίνο του μαστού.  Η ανάλυση σε μικροσυστοιχίες ιστών έδειξε ότι το 19% από τα 109 πρωτογενή δείγματα τριπλά-αρνητικού καρκίνου του μαστού, ήταν θετικά στο στο PD-L1.  Επιπρόσθετα, ο Tung και οι συνεργάτες του, βρήκαν ότι το 26% των πρωταρχικών τριπλά αρνητικών καρκίνων του μαστού εξέφραζαν PD-L1 στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων, παρόλα αυτά ο ρόλος του PD-L1 ως βιοδείκτη δεν είναι ξεκάθαρος. Βασισμένοι στις τωρινές κλινικές μελέτες που περιγράφηκαν αργότερα, μπορεί να μην είναι εντελώς προφητικός  όσον αφορά την απόκριση στη θεραπεία. Επιπρόσθετα, υπάρχει ποικιλομορφία στις μεθόδους για την εκτίμηση της έκφρασης του PD-L1, στις διαφορετικές αριθμητικές τιμές αποκοπής για την θετικότητα και στην ανάλυση που πραγματοποιείται στους διαφορετικούς  τύπους ιστών, που περιλαμβάνουν αρχειοθετημένους, πρωτογενείς, φρέσκους και δείγματα από μεταστάσεις. Η παρουσία λεμφοκυττάρων στα οποία διεισδύει ο όγκος (tumor-inflitrating lymphocytes TILs)  υποδηλώνει μια ανοσολογική απόκριση στα αντιγόνα που σχετίζονται με τον όγκο. Πολλές μελέτες έχουν εκτιμήσει τα TILs σε δείγματα  τριπλά αρνητικό καρκίνου του μαστού και υψηλότερα επίπεδα TILs έχουν αναφερθεί στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού σε σχέση με τον θετικό στον ορμονικό υποδοχέα  καρκίνο του μαστού.  Επιπλέον, διαθέσιμα δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα TILs έχουν προγνωστικό ρόλο στον  TNBC. O TNBC χαρακτηρίζεται από γενετική αστάθεια και υψηλή συχνότητα γενετικών μεταλλάξεων που εμπλέκονται στην παραγωγή περισσότερων νέο-αντιγόνων και αυξημένης ανοσογένειας. Το μεταλλακτικό φορτίο του όγκου είναι υψηλότερο στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού συγκριτικά με άλλους υποτύπους. Συνοψίζοντας, υπάρχει ισχυρή λογική στην θεραπευτική στόχευση του TNBC με μονοκλωνικά αντισώματα  που μπλοκάρουν τον άξονα PD-1/PD-L1. 

Έχει διαβαστεί 244 φορές

Ημερολόγιο

Ογκολόγοι Κεντεποζίδης

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ογκολόγοι Δρ. Ν. Κεντεποζίδη

Βασ. Σοφίας 102, Αθήνα 11527

Τηλ. Ιατρείου    +30 210 7258409

Τηλ. Ραντεβού  +30 6970039500